Ennustavat arvioinnit

Chally-arviointimenetelmä

Chally - Huippuluokan valintamenetelmä.

Hyödynnämme toimeksiannoissa GrowthPlayn kehittämää Chally Assessment™ -arviointimenetelmää. Sen avulla voidaan ennustaa kandidaatin sopivuutta ja ennen kaikkea menestymistodennäköisyyttä tulevassa positiossa niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Chally-arviointimenetelmä perustuu laajamittaiseen, jatkuvaan tutkimustyöhön. Tietokanta sisältää yli 750.000 myyntihenkilön ja myynnin esimiehen tulokset ja mittaukset. Olemme tehneet yli 400 validointitutkimusta ja hyödynnämme jatkuvasti parhaita menetelmiä, jotta asiakkaamme voisivat yhä tarkemmin ennustaa työtehtäviin liittyvien suorituksien tasoa. 

Chally antaa testattavan henkilön käyttäytymisistä, vahvuuksista ja motivaatioista syvällistä tietoa, jonka perusteella on mahdollista arvioida hänen sopivuuttaan tehtävään. Tämä arviointimenetelmä on ainutlaatuinen maailmassa, sillä se toimii moneen eri tarkoitukseen, kuten uuden henkilön rekrytointitilanteessa tai nykyisen myyntiorganisaation osaamisen kartoittamisessa.

 

chally

Chally Assessment -menetelmän etuja:
 1. Profiloitu nimenomaan myynti- ja johtotason henkilöille.
 2. Tulokset perustuvat yli 40 vuoden aikana kerättyyn dataan eli luotettavuus on suuri.
 3. Selkeä testi, saatavilla 23 kieliversiona, vastaajalle erittäin joustava käyttää.
 4. Laajat raportointimahdollisuudet tarpeista riippuen.

Ominaisuudet

 • Fokus myynnissä ja myynnin johdossa
 • Kuvaus ”työssä ja työolosuhteissa” käyttäytymisestä, ei abstrakteja “hyvän tyypin ominaisuuksia”
 • Validoidut profiilit
 • Kvantitatiiviset (numeeriset) osaamisen mittarit
 • Valmennus ja kehittämis- vinkit heikompien osaamisten osalta
 • Sisäänrakennettu validointiasteikko
 • Raportti arvioidusta henkilöstä

Hyödyt

 • Objektiivisesti nostaa esille juuri ne osaamiset, jotka vaikuttavat tietyn työtehtävän tärkeimpiin tuloksiin.
 • Keskittyy niihin käyttäytymisiin jotka vaikuttavat tuloksiin, ja jotka ovat havaittavissa ja valmennettavissa ja kehitettävissä.
 • Parantaa merkittävästi valintatarkkuutta verrattuna muihin menetelmiin
 • Ennustaa todellisen suorittamisen tason suhteessa nykyiseen tiimiin, antaa selkeän suosituksen ympäripyöreiden lausuntojen sijaan.
 • Antaa välittömästi kehitys- ja valmennuskohteet
 • Vähemmän viiveitä ja menetettyjä hyviä hakijoita
 • Testituloksia ei voi manipuloida
 • Testin tuloksien vääristämistä yrittävien henkilöiden tulokset asettuvat kuvaamaan odotettavissa olevia käyttäytymisiä

Kuvauksesta ennustamiseen

Sen sijaan että pyrkisimme kuvaamaan laajasti ymmärrettäviä ominaisuuksia, kuten vaikkapa “ekstrovertti”, keskitymme ennustamaan onnistumispotentiaalia työtehtävissä. Olemme tutkineet ja kehittäneet asteikkoja, jotka mittavat työtehtävässä onnistumisen mahdollistavat oleelliset ja tarkat käyttäytymiset

Voi olla mielenkiintoista tietää hakijan energiatasoista. Oleellista kuitenkin on tietää, että henkilö pystyy menestyksekkäästi tunnistamaan asiakaspotentiaalin, käsittelemään vastaväitteitä ja päättämään kaupat.

Tämä lähestymistapa on johtanut siihen, että olemme voineet tunnistaa tarkempia osaamisvaatimuksia eri tehtäviin. Vaikka sekä Account Managerin että Puhelinmyynnin tehtävät ovat peruslähtökohdiltaan myyntitehtäviä, niin niiden menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan erilaisia osaamisia. Tämä pätee myös myynnin, myyntijohdon, kuin myös moneen muuhun esimiestehtävään.