Myynnin kehittäminen

Maksimaalista arvoa asiakkaille

Asiakkaan tuloksiin keskittyvä myynti

Menestyvät organisaatiot tarvitsevat kumppaneita, jotka ymmärtävät heidän liiketoimintaansa ja jotka osaavat auttaa heitä navigoimaan kohti tavoittelemiaan tuloksia. Me luomme myyntitiimillesi tätä suunnistustyötä varten tiekartan.

Asiakas valitsee myyjän, joka selkeästi tuo arvoa tai uusia oivalluksia

Ymmärrys, osaaminen ja hyvät työkalut auttavat myyjää tuottamaan maksimaalista arvoa asiakkailleen Asiakkaan tuloksiin keskittyvät myyntivalmennuksemme perustuvat jatkuvaan tutkimustyöhön siitä, mitä asiakkaat odottavat heille tuotteitaan ja palveluitaan myyviltä yrityksiltä.

Asiakkaat edellyttävät nykyään yhä enemmän myyjän ymmärtävän heidän liiketoimintaansa syvällisesti. Asiakkaat myös odottavat hankkimiensa tuotteiden ja palveluiden vaikuttavan liiketoiminnan tuloksiin mahdollisimman nopeasti.

Valmennukset

Meillä on 100% kyky ja valmius toimittaa kaikki valmennuksemme etänä. Valmennuksissa keskitymme juuri niihin osa-alueisiin, jotka edesauttavat menestystänne, esimerkiksi:

Asiakkaan  liiketoimintatulosten  selvittäminen ja ymmärtäminen
 • Strategia
 • Mittarit
 • Kysymykset & kuunteleminen
 • Pitchi
Asiakkaan auttaminen ostoprosessin vaiheiden läpi
 • Asiakkaan huolenaiheiden tunnistaminen ja poistaminen
 • Arvon luominen joka vaiheessa
 • Eri vaiheiden klousaaminen
Neuvottelut yhteishengessä
 • 2 tahoa, mutta samalla puolella
 • Ongelmanratkaisu yhdessä
 • Luottamus
 • Kompromissivalmius
Sisäisellä yhteistyöllä enemmän asiakasarvoa
 • Asiakkuuksien jakamisen malli
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Asiantuntijoiden oikea hyödyntäminen asiakasarvon luomiseksi
myynnin_kehittaminen
Kiitos paljon hedelmällisestä yhteistyöstä ensimmäisenä toimitusjohtajavuotenani. Yhdessä suunnitellut ja toteutetut tiimin vahvuuksiin ja yhteistyöhön keskittyvät hankkeet ovat luoneet hyvän pohjan koko tiimimme tekemiselle. Erityiskiitos taustalla tehdyistä sparrauksista, joiden avulla olemme löytäneet arjen tekemiseen oikeita keinoja kehittää luontaisia vahvuuksiamme tiiminä entisestään.

 

Timo Jolkin Toimitusjohtaja, Praecom Oy

Auditointi

Myynnin auditointi

Auditoinnissa selvitetään kaikkien myyjien kyvykkyyksiä ja onnistumisen potentiaalia tarjoamalla objektiivista tietoa heidän luontaisista vahvuuksistaan sekä kehittämistarpeistaan.

Lue lisää

Arvioinnit

Myynnin arvioinnit

Selvitys vahvuuksista, jotka parhaiten ennustavat menestystä tietyssä myyntiroolissa.

Lue lisää

Rekrytointi

Myynnin rekrytointi

Hyödyntäessään asiakastyössään luontaisia vahvuuksiaan, myyjä pääsee todennäköisemmin tavallista nopeammin parempiin tuloksiin.

Lue lisää