Palvelut

Nopeammin parempiin tuloksiin

Suunnitelmat ilman toimeenpanoa eivät johda hyviin tuloksiin.

Tuloksiin pääseminen vaatii, että ihmiset ovat linjassa suunnitelmien kanssa, he ovat asenteeltaan sitoutuneita niihin ja heillä on toimeenpanon vaatima kyvykkyys.

Paremman Toimeenpanon avain on:

Linjautuminen x Asenne x Kyvykkyys

Myynnin kehittäminen

Myynnissä keskeisintä on ymmärtää asiakkaiden liiketoimintaa yhä syvällisemmin, auttaa heitä ostoprosessin läpi ja luoda arvoa jokaisessa vaiheessa.

Lue lisää

Myynnin rekrytointi

Myynnin rekrytoinneissa yksi kysymys on ylitse kaikkien muiden:

"Miten voin ennustaa kuka voisi menestyä parhaiten tietyssä myyntiroolissa?”

Meillä on tähän vastaus.

Lue lisää

Johtamisen kehittäminen

Huomisen huippusuorittajat tarvitsevat uudenlaista johtamista. Tärkeimpiin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan suorituskyvyn hallintaa ja valmentavaa johtamismallia. Nämä ovat työkaluja, joiden pitää löytyä teroitettuina jokaisen esimiehen työkalupakista.

Lue lisää

Strategian toimeenpano

Kaikkien tasojen esimiesten haastavin tehtävä on strategian kommunikointi ja toimeenpano. Pääset tuloksiin varmistamalla, että he ymmärtävät, haluavat ja osaavat tehdä sen, mitä heiltä strategian toimeenpanon osalta odotetaan.

Lue lisää

Liiketoimintaymmärrys

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan ymmärtäminen on avain strategian ja muutoksen toimeenpanolle. Väitämme, että 50% johtamishaasteista poistuisi, mikäli kaikilla olisi sama ymmärrys siitä, miten yritys tekee rahaa.

Lue lisää